Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 12 gồm tuyển tập các bài toán chọn lọc có lời giải (hoặc hướng dẫn giải) và lời bình.

Biên soạn : thầy giáo Phạm Kim Chung, THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An.

Nội dung gồm có các chuyên đề:

1. Phương trình - HPT - BPT và các bài toán liên quan đến đạo hàm
2. Phương trình hàm và Đa thức
3. Giới hạn của dãy số
4. Bất đẳng thức và cực trị
5. Hình học không gian
6. Các đề tự luyện và lời giải

Link download:
http://www.mediafire.com/?4ni6swiga3ffq30

Các chủ đề khác liên quan: