Chuyên đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

1) Bài toán thiết lập phương trình mặt phẳng.
2) Bài toán thiết lập phương trình đường thẳng.
3) Định điểm và các yếu tố khác trong hình học không gian.

Mỗi dạng toán đều có ví dụ minh họa, bài tập và các bài toán trong đề thi đại học.

Linh Download : http://www.mediafire.com/?5dtf2322f9pf581

Các chủ đề khác liên quan: