Chuyên đề phương trình, bất phương trình vô tỷ


Biên soạn : Lê Thị Phương Hoa

Bao gồm:

1) các dạng cơ bản.

2) Đặt ẩn phụ

3) phương pháp tam thức bậc hai

Link download: http://www.mediafire.com/?9cr4e9ehl9xztck

Các chủ đề khác liên quan: