Bài viết này sẽ giới thiệu các bài soạn điện tử các bài liên quan đến Mặt cầu - khối cầu (Hình học 12). Các bài giảng được soạn bởi phần mềm chuyên dụng GSP (Geometer's Sketchpad) và Powerpoint (PPT).

-Vị trí tương đối của Mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng (file GSP rất đẹp - hình động):http://www.mediafire.com/?vpng3grcg1d4b84

-Phương trình Mặt cầu (Hình học giải tích trong không gian, file GSP): http://www.mediafire.com/?lhooixaw92gb62u

-Các bài giảng về Mặt cầu - Khối cầu soạn bằng Powerpoint: http://www.mediafire.com/?51jreqz3zoete9i

Các chủ đề khác liên quan: