CHƯƠNG I: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU

TUẦN 1 + 2: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU
I. Mục tiêu:
- HS biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.
- Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (guùt chæ).
II. Đồ dùng dạy học:
Một số mẫu dụng cụ và vật liệu cắt, khâu, thêu:
- Một số mẫu vải và chỉ khâu, chỉ thêu các màu.
- Kim khâu, kim thêu các cỡ.
- Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ.
- Khung thêu cầm tay, một miếng sáp hoặc nến, phấn màu dùng để vạch dấu trên vải, thước dẹt, thước dây dùng trong cắt may, đê, khuy cài, khuy bấm.
- Một số sản phẩm may, khâu, thêu.


Link download tài liệu : http://www.mediafire.com/?xgskfpnz839gf5d

Các chủ đề khác liên quan: